r9801

Mặt 1 lỗ

R9801
19.300 đ
r9802

Mặt 2 lỗ

R9802
19.300 đ
r9803

Mặt 3 lỗ

R9803
19.300 đ
r9804

Mặt 4 lỗ

R9804
23.500 đ
r9805

Mặt 5 lỗ

R9805
23.500 đ
r9806

Mặt 6 lỗ

R9806
23.500 đ
r9841 r9841

Mặt APTOMAT ĐƠN + ĐÔI

R9841 – R9842
19.800 đ
r4893

Mặt APTOMAT KHỐI NHỎ

R9843
21.000 đ
r9810

Ổ CẮM ĐƠN 2 CHẤU

R9810
42.000 đ
r9820

Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU

R9820
62.000 đ
r9830

Ổ CẮM BA 2 CHẤU

R9830
78.000 đ
3 2

HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU

R5801C
13.000 đ
4 1 1

HẠT CÔNG TẮC 2 CHIỀU

R5802C
21.500 đ
1 1

HẠT CÔNG TẮC 20A

R5820C-20A
74.000 đ
2 1

HẠT ĐÈN BẮT VÍT

R5803R1
20.500 đ
8 2

HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY

R5804C
57.000 đ
7 2

HẠT ĐIỆN THOẠI 8 DÂY

R5808C
76.000 đ
5 2

HẠT TIVI

R5805C
50.000 đ
6 2

HẠT CẦU CHÌ

R5810C
27.500 đ
9

NÚT che TRƠN

R5813C
4.000 đ
11

CÔNG TẮC THẺ NGUỒN

R68911
323.000 đ